Laymangay.com - Hệ thống LẤY MÃ VƯỢT LINK có gì đặc biệt?

Điểm đặc biệt TỐI ƯU DOANH THU mà chỉ LAYMANGAY.COM có:

Liên kết dự phòng chính là đặc điểm nổi bật giúp tối ưu doanh thu cho các thành viên tham gia. 

Mô tả về liên kết dự phòng như sau:

Khi người dùng (địa chỉ IP) đã vượt link trong 24h trên hệ thống LAYMANGAY, để đảm bảo thành viên tham gia vẫn có thể kiếm tiền với IP thứ 2.

* Hệ thống cho phép thành viên thêm vào 1 liên kết dự phòng (liên kết dự phòng của 1 bên rút gọn link khác,...). Lúc này khi một người dùng vào link của LAYMANGAY.COM: 

 1. Hệ thống sẽ xử lý, kiểm tra xem người dùng đã vượt link thành công trong 24h vừa qua hay chưa:
  • Nếu người dùng chưa vượt link thành công, cho phép người dùng vượt link trên hệ thống LAYMANGAY
  • Nếu người dùng đã vượt thành công trong 24h qua, hệ thống sẽ bỏ qua việc vượt link trên LAYMANGAY, thay vào đó sẽ chuyển người dùng tới trực tiếp LINK dự phòng. Nếu bạn đặt LINK dự phòng là LINK của 1 bên đơn vị khác. Lúc này bạn sẽ tối ưu kiếm thêm được thu nhập từ người dùng đó.
 2. Có nên gắn nhiều LINK trên LAYMANGAY.COM hay không?
  • Nên, vì cơ bản một người dùng có thể tải FILE tới tận 2 lần, tuy nhiên các bên rút gọn LINK lại chỉ cho phép 1IP/24h. Vì vậy khi đặt LINK trên LAYMANGAY.COM bạn sẽ được tối ưu nhất vì vừa kiếm tiền được trên LAYMANGAY, và còn tối ưu được lượt lấy mã tiếp theo của cùng 1IP trên hệ thống rút gọn link khác.
  • Doanh thu của bạn sẽ tăng khoảng 50% so với hiện tại nếu sử dụng LAYMANGAY làm LINK chính thức.
 3. LAYMANGAY cho phép người dùng chơi trên nhiều hệ thống, vấn đề này có lẽ LAYMANGAY hiểu người dùng hơn các đơn vị khác. Hợp tác để cùng có lợi mới là phương châm mà LAYMANGAY.COM luôn luôn hướng tới.
Xuất bản trên: 14:14, 19/08/2022